De laatste jaren zit de zogenaamde pre-exit in de lift. Ondernemers verkopen eerst een deel van hun aandelen aan derden (bij voorkeur een minderheid) en blijven vervolgens nog actief betrokken bij hun onderneming. Samen met de nieuwe aandeelhouder zetten zij daarna de volgende stap in de groei, de verdere professionalisering en de voorbereiding naar een uiteindelijke volledige verkoop.

Wij van Esses helpen je graag bij de pre-exit

Esses is een single family office, we werken met 9 professionals vanuit ’s-Hertogenbosch. Onze primaire taak is het op een zorgvuldige wijze beheren van het totale vermogen van één familie. Daarbij ligt de focus op zowel het financiële alsook op het sociale rendement en dat voor een langere termijn. Esses is zich in de afgelopen jaren meer gaan toeleggen op directe investeringen, waarbij zij minderheidsbelangen neemt in sterk groeiende MKB bedrijven.

We zijn een betrokken aandeelhouder met kennis van vier domeinen. We denken graag mee over de strategie en het businessplan, het gebruik van data, het bouwen van teams en organisaties en het invoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dit alles vanuit een minderheidsbelang om samen de volgende stap te bereiken en jouw als ondernemer nog meer in je kracht te zetten.

In het huidige klimaat is een volledige verkoop vaak niet passend, maar een stukje financiële zekerheid en/of groei kapitaal verkrijgen is wel gewenst.

Thema’s als de energietransitie of de digitale transformatie zijn ontwikkelingen waar ondernemers hulp bij nodig hebben. Daar is niet alleen financiële slagkracht voor nodig, maar ook ervaring en expertise. Een pre-exit is niet alleen een financiële oplossing. Het is ook een manier om krachten te bundelen. Een onderneming gaat een nieuwe fase in met nieuwe, onbekende uitdagingen. Daarbij kunnen ondernemers een klankbord heel goed gebruiken.

De meeste ondernemers zijn niet in de eerste plaats op zoek naar geld. Wat ze dan wel zoeken? Investeerders met ondernemersbloed en affiniteit met hun sector, mensen die al een bedrijf uitgebouwd hebben, en die kunnen ondersteunen bij de volgende groeispurt (autonoom of door buy&build).

De eisen en wensen verschillen per ondernemer. Het hangt af van de fase waarin een onderneming zich bevindt, van de expertise en de ervaring die ze zelf al in huis heeft. Het allerbelangrijkste is de chemie. Bij een volledige exit is dat minder belangrijk. Maar bij een pre-exit blijft de ondernemer aan boord en zal hij intensief samenwerken met de investeerder(s). Een succesvolle pre-exit staat of valt met de chemie tussen de aandeelhouders.
Dat de ondernemer zelf nog nauw betrokken blijft bij de onderneming is van groot belang voor investeerders. “Het commitment” is een sterk signaal. Het wekt vertrouwen dat de oprichter een rol blijft spelen in het bedrijf. Wat die rol precies is, verschilt van onderneming tot onderneming.

De ideale CEO voor een bedrijf met 15 mln. omzet is niet automatisch de ideale CEO voor een bedrijf met 75 mln. omzet. Soms blijft de ondernemer ook na een pre-exit de operationele leiding in handen houden, soms schuift hij door naar een meer adviserende rol in de directie. Als een onderneming groeit, veranderen ook de uitdagingen en de prioriteiten. Dan wordt er van de CEO meer een helikoptervisie verwacht. Die rol is niet elke ondernemer op het lijf geschreven. Bij een pre-exit zitten alle partijen samen en bekijken ze in welke rol de ondernemer het meeste kan betekenen voor het bedrijf. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Hoe sterk is het huidige managementteam? En wat zijn de ambities van de investeerder om zelf een actievere rol te spelen?

Esses kan helpen met een pre-exit door een gedeeltelijke verwerving van een minderheidsbelang, om vervolgens gezamenlijk aan de volgende stap te werken.

De naam zegt het al: een pre-exit is een tussenstap op weg naar een exit. Een exit strategie is bij Esses altijd een lange termijnplan. Door kapitaal en nieuwe aandeelhouders aan boord te halen, wordt het aandeel van de ondernemer kleiner, maar verhoog je meestal samen de waarde van de onderneming op de langere termijn.

Als Esses zien we de voordelen van deze aanpak. Sterker nog, het is de kern van wat we doen. De ondernemers wachten niet tot aan hun pensioen om een deel van hun inspanningen en de risico’s die zij hebben genomen te borgen. Een pre-exit is hiervoor een ideale tussenstap. Bovendien kunnen wij als nieuwe aandeelhouder met onze financiële slagkracht, expertise en netwerk op bepaalde deelgebieden een versneller zetten op de groei. Op eigen kracht met meer vermogen, is niet voor niets de slogan van Esses.

Er zijn verschillende redenen voor een pre-exit die vaak hand in hand gaan en elkaar versterken. Traditioneel beginnen veel ondernemers pas aan de verkoop van hun bedrijf te denken in de laatste fase richting hun pensioen. Dat is de afgelopen decennia zeker veranderd. Nu willen ondernemers tussentijds al eerder een deel van de vruchten plukken. et een pre-exit kun je het risico spreiden. Veel ondernemers die we spreken bij een pre-exit zijn veertigers en vijftigers. Die willen nog niet stoppen, die hebben de wens om te blijven ondernemen. Voor hen is een pre-exit een manier om sneller en harder te kunnen groeien. Het kan als ondernemer gewenst zijn om een meerderheid van de aandelen van de hand te doen, maar dat je contractueel vastlegt dat je nog een tijdje de controle behoudt. Esses gaat primair voor een minderheidsbelang. Daarmee borgen wij het ondernemerschap bij de huidige aandeelhouders, maar ondersteunen wij groei als betrokken nieuwe aandeelhouder.