Vanaf 2025 vallen de eerste Nederlandse MKB bedrijven onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een EU-richtlijn die stelt dat bedrijven naast hun financiële verslaglegging ook een duurzaamheidsrapportage moeten maken. In de komende jaren zal de richtlijn voor steeds meer MKB bedrijven gaan gelden.

De regelgeving kent nog veel onduidelijkheden, maar er is een duidelijke trend ingezet: meer transparantie over de duurzaamheid van je bedrijfsvoering en impact op je omgeving. Ook al val je zelf niet direct onder de CSRD, je klanten kunnen wel vragen om meer transparantie. Onder de CSRD rapporteren bedrijven namelijk ook over wat er plaatsvindt in hun supply chain, waar jouw bedrijf mogelijk onderdeel van uitmaakt.
We zien dat een groeiend deel van de consumenten duurzamere producten wil. Tegelijkertijd blijft de economie onzeker en is de prijsgevoeligheid hoog. Een echte ‘premium’ zijn maar weinig consumenten bereid te betalen. Ondanks deze tegenstelling, zien we een duidelijke trend waarin duurzaamheid de norm wordt.
Als ondernemer zit je hier tussen in. Je wil wel, maar hoe?

Ons antwoord: Duurzaamheid vanuit de kern. Gericht op waardecreatie, vanuit de kracht van een onderneming

Als familiegedreven investeerders in MKB bedrijven zijn we vooral praktisch. De onderneming moet centraal staan. Verduurzaming moet komen vanuit kracht. Als ondernemer weet jij waar de kracht van jouw bedrijf zit. Wij kunnen je helpen dit te vertalen naar kansen op het gebied van duurzaamheid.

We beginnen praktisch. Elke dag een stapje beter.

Duurzaamheid uit de kern is voor ons beginnen waar het kan en waarde toevoegt.

  • Voldoen aan regelgeving is een randvoorwaarde. Dit stellen we niet ter discussie en geeft het minimale ambitieniveau.
  • Vervolgens kijken we naar wat de kern van duurzaamheid is voor jouw bedrijf. We definiëren dit als de grootste gemene deler tussen: Wat is ‘materieel’ vanuit de kern van wat je bedrijf doet? Waar heb je invloed of controle op? Waar is commercieel vraag naar? Hiermee maken we het onderwerp behapbaar en kiezen we 3-5 prioriteiten uit voor jouw bedrijf.
  • Nu er focus is kunnen we het concreet maken in een plan: Wat gaan we dan precies doen? Wie doet het? En hoe gaan we het meten?
  • Dat wat aandacht krijgt groeit: Duurzaamheid hoort standaard op de agenda van de directie en aandeelhouders. Maak het zichtbaar, meet voortgang, deel successen en betrek de organisatie.

Er zijn inmiddels diverse praktische raamwerken en hulpmiddelen om de agenda voor jouw bedrijf specifiek te maken en vorm te geven. Bij Esses zijn we geen duurzaamheidsconsultants, we kunnen je wel op weg helpen. Als betrokken aandeelhouder en als partner. Laten we samen uitzoeken wat duurzaamheid vanuit de kern betekent voor jouw bedrijf.